Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

Par "Latvijas Fanu Organizācijas" biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt biedrības mērķa un uzdevuma sasniegšanu, atzīt un ievērot biedrības darbības metodes un statūtus.

 • Lai kļūtu par "Latvijas fanu organizācijas " biedru - biedrībai ir jāiesniedz iesniegums.
 • Viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas valdes locekļi paziņo iesniedzējam par pieņemto lēmumu.
 • Ja valdes locekļi ir pieņēmuši lēmumu par biedra uzņemšanu, jaunuzņemtajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās nauda. Biedru naudas iemaksām ir brīvprātīgs raksturs.
 • Biedru var izslēgt no "Latvijas Fanu Organizācijas", ja viņš ar savu darbību ir nodarījis zaudējumus, pārkāpis Statūtus vai citādi rada šķēršļus biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai.
 • Lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem valdes locekļi un tas ir pārsūdzams kopsapulcē.
 • Kopsapulces lēmums ir galīgs.

 

Biedru tiesības un pienākumi


"Latvijas Fanu Organizācijas" biedram ir tiesības:

 • pirmajam saņemt un izmantot visu Latvijas sporta federāciju, savienību piešķirtās brīvbiļetes, biļetes ar atlaidēm, organizētus privilēģiju braucienus uz dažādiem pasākumiem un sporta spēlēm (Latvijā un ārzemēs).
 • piedalīties biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kartībā;
 • saņemt informāciju par biedrības darbību, kā arī iepazīties ar visu "Latvijas Fanu Organizācijas" institūcijas protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu;
 • brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedrībās vai politiskajās organizācijās;
 • izstāties no biedrības, iesniedzot "Latvijas Fanu Organizācijai" rakstisku iesniegumu.

Statistika

Apmeklētāji
2
Raksti
199
Visvairāk skatītais raksts (reizes)
145068

Aptauja

Kuru vietu izcīnīs Latvijas valstvienība

1. vietu - 14.6%
2.-3. vietu - 2.6%
4.-8. vietu - 21.4%
8.-12. vietu - 42.7%
13.-16. vietu - 14.6%

Jaunumi e-pastā

Kur tas notiek?

© Latvijas Fanu Organizācija. All rights reserved

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.